J.W LAI 立方空間攝影

關於部落格
攝影~生活~
  • 28434

    累積人氣

  • 1

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

遙控帆船 Joysway 8805 Dragon Force DF65

 好久沒有玩帆船,就趁今年最後一波的東北季風來時,消化一下特休,
好好的爽快一下吧!!!!!

早上風平浪靜,中午開始變天,氣候由溫柔的風和日麗
變成狂風暴浪,接下來就只好粗魯的操起DF啦!!!!!


#1
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#2
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#3
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#4
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#5
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#6
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#7
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#8
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#9
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#10
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#11
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#12
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#13
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#14
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#15
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#16
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#17
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#18
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#19
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#20
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#21
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#22
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#23
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#24
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#25
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#26
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#27
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#28
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#29
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#30
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#31
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#32
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#33
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#34
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#35
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#36
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#37
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#38
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#39
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#40
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#41
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#42
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#43
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#44
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#45
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#46
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#47
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#48
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#49
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#50
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#51
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#52
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#53
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#54
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#55
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#56
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#57
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#58
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#59
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#60
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#61
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#62
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#63
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#64
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#65
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#66
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#67
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#68
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#69
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#70
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#71
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#72
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#73
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#74
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#75
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#76
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#77
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#78
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#79
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#80
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#81
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#82
Joysway 8805 Dragon Force RTR

#83
Joysway 8805 Dragon Force RTR

 
相簿設定
標籤設定
相簿狀態